Vesti

Debata o reviziji Darvinove teorije

U srpskom društvu nedeljama je trajala javna debata o reviziji Darvinove teorije i njenom opozivu iz školskih programa. Podneta inicijativa koju je potpisalo nekoliko stotina građana, među kojima i akademici, lekari, doktori nauka, profesori,  pravnici, predata je na razmatranje Ministarstvu prosvete, SANU i državnim univerzitetima, kao i skupštinskom Odboru za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj.

Potpisnici peticije  tvrde da Darvinova teorija evolucije nije naučno dokazana .

U obrazloženju peticije, navedeno je da "kroz nastavu biologije teorija evolucije zauzima sve tvrđe neodarvinističke dogmatske stavove".

- Globalisti i ateisti koji danas u svetu zauzumaju najuticajnije pozicije, iz ličnih i globalističkih razloga, afirmišu teoriju evolucije i finansiraju promotere ove teorije. Danas se u celom svetu javljaju brojni poznati i priznati naučnici, među kojima ima i značajan broj ateista, koju upozoravaju da je teorija evolucije hipoteza čiji su stavovi o nastanku sveta, života i čoveka naučno nedokazivi ili u suprotnosti sa naučnim činjenicama - navedeno je u obrazloženju inicijative grupe intelektualaca.

SANU i  skupštinski odbor su odbili razmatranje ove peticije jer je, kako su naveli, to stručno pitanje za koje nisu nadležne ove institucije.

YouTube video

Štampa