Da li treba kažnjavati decu ako druge metode vaspitanja otkažu?

Jesu li naša deca danas bolje vaspitana od naših predaka zato što izbegavamo da ih kažnjavamo?
KOji su preduslovi za uspešno vaspitavanje dece?