Integralni intervju sa dr Srđanom Pašićem sa Instituta za majku i dete koji iznosi stavove u prilog imunizacije dece.