Pastor RPASD, Liviu Tudoroiu, govori za Radio Svitanje kako je Božjom pomoću uspeo da skne 40 kilograma za godinu dana, kako se borio protiv zavisnosti od hrane i opštem boljitku na zdravstvenom planu koji je potom usledio.

 

 

Audio snimak priloga na srpskom jeziku: 

 

Sa sekretarom za misionski rad Generalne konferencije RPASD, LiviomTodoroiu razgovarali smo o dva antipoda - Hristu i Papi, ili pravom i lažnom hrišćanstvu.