Emisije

RADIO SVITANJE 12

U ovoj emisiji donosimo vam nove teme i upoznajemo sa novim gostima, od kojih neki prvi put učestvuju u našem programu poput Dejvida Gejtsa, jednog od najuspešnijih adventističkih misionara. Druge poznajete od ranije, kao Savu Gavrića koji recituje poeziju posvećenu biblijskom broju sedam - sedam crkava, sedam truba, sedam pečata. 
Čućete i dve biografske reportaže o Elen Vajt i delu njenog života koji je provela u mestu Elmsheven i o porodici Vrgoč i njihovom iskustvu koje ih je iz Los Anđelesa dovelo u Sopot pored Beograda gde kao zdravstveni misionari pomažu bolesnim ljudima i prenose im pouku Božje ljubavi.

David Gates je verovatno jedan od najuspešnijih adventističkih misionara i evangelizatora kojem je Bog poverio zadatak da iz aviona traži urođenička plemena, skrivena duboko u srcu Amazona. Zahvaljujući sili koju mu je dalo Božje proviđenje hiljade njih su se obratile i prihvatile istinu za naše vreme. U svom direktnom obraćanju publici Radio Svitanja David Gates poručuje da je u ovim poslednjim danima svima potrebna pre svega opreznost i budnost, kako nas ne bi iznenadio dan Nebeskog istražnog suda, na kojem se svi moramo pojaviti. 

Pogledajte video prilog:

 

Elen Vajt, poznati američki pisac i adventistički prorok provela je poslednjih 15 godina života u Elmshevenu, Kalifornija. Ovo mesto pretvoreno je u muzej pod zaštitom amerčke države. Svakodnevno ga poseti više stotina turista iz čitavog sveta. Tu nesvakidašnju priliku je u julu 2017. godine imala i naša koleginica Svetlana Bosanac. Čućete kakve je utiske ponela sa ovog znamenitog mesta. 

 Audio snimak priloga:

 

Alberto Vrgoč i njegova supruga Ines govore o svom iskustvu koje ih je iz Los Anđelesa dovelo u Sopot pored Beograda, gde kao zdravstveni misionari pomažu bolesnim ljudima i prenose im pouku Božje ljubavi.

 Audio snimak priloga: 

 

Otkrivenje Jovana Bogoslova je poslednja knjiga Svetog pisma i jedna od najmanje istrazenih stranica ove svete knjige. Puna je simbola koji inspirišu istražitelje ovog svetog terena da o njemu pišu i diskutuju. Prilog o simbolici broja 7 i pojmovima vezanim za ovaj broj koje možemo naći u Jovanovom otkrivenju, pripremila je Svetlana Bosanac.

Pogledajte video prilog:

 Audio snimak priloga:

 

 

 Audio snimak cele emisije:

 

 

Štampa